Social- og Sundhedsfaglig Dokumentation
Instrukser og Arbejdsgange

Instrukserne vil fremadrettet være emne-opdelt. Husk derfor at kigge den alfabetiske liste helt igennem, da emnerne for nuværende ligger nederst i listen.

Kontakt Aniette Weibrecht - awe@struer.dk hvis du oplever problemer med at finde en instruks.

Andet
Pos.DokumentDato
1Akut opstået sygdom - Instruks.pdf31-01-2022
2Borger i eget hjem træffes ikke hjemme- Instruks.pdf07-06-2022
3CPAP - Instruks.pdf31-01-2022
4CVK Centralt venekateter - Link til e-dok.pdf07-06-2022
5Delir- Instruks .pdf31-01-2022
6Dødsfald- Instruks.pdf15-06-2022
7Faldregistrering og faldudredning - instruks.pdf06-04-2022
8Forsvundet borger- Instruks .pdf03-03-2022
9Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg- Instruks .pdf01-02-2022
10Hjertestop, Sundhedscenter- Instruks .pdf07-06-2022
11Identifikation af borgere med ID-armbånd -Link til e-dok.pdf15-06-2022
12Iltbehandling- Instruks.pdf30-09-2020
13Kompressionsstrømper - Hjælpemidler Instruks.pdf26-05-2021
14Kompressionstrømper og arbejdsgange- Instruks .pdf26-05-2021
15Kronisk sygdom - Instruks21.pdf01-11-2021
16Ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling - instruks.pdf26-05-2021
17Livshistorie - Instruks.pdf26-05-2021
18Modtagebesøg og opfølgende hjemmebesøg - Instruks.pdf15-06-2022
19Nødkald - Instruks.pdf30-09-2020
20Omsorgstandplejen - henvendelse og Kommunikation - instruks.pdf12-03-2020
21Personalets kompetencer - Instruks 19.1.pdf24-01-2023
22Pind-pleje ved ekstern fiksering - Link til e-dok.pdf27-02-2020
23Samarbejde med praktiserende læge - Instruks.pdf02-09-2020
24Sengebad - Instruks.pdf26-05-2021
25Stikskader - Instruks.pdf11-08-2022
26Terminal tilskud - Instruks.pdf27-07-2020
27Tracheostomipleje - Instruks.pdf26-05-2021
28Traumesår - Instruks.pdf26-05-2021
29Trykaflastende hjælpemidler - Instruks.pdf27-07-2020
30Tværfaglig rehabilitering - instruks.pdf15-06-2022
31Videokonsultation - praktiserende læge- Instruks.pdf27-01-2022
32Vikar - Instruks.pdf03-08-2020
33Virtuelt udskrivningsmøde - Instruks.pdf07-06-2022
Pos.DokumentDato
Ansvarlig for Instrukser

Konsulent

Mariann Mikkelsen

 

 

KONTAKT INFORMATION
Aniette Weibrecht
Sygeplejefaglig redaktør
awe@struer.dk
5129 1340
Jon Baggesen
Webredaktør
joba@struer.dk
22784674