Social- og Sundhedsfaglig Dokumentation
Instrukser og Arbejdsgange

Vi er i fuld gang med implementering af VAR – Healthcare

I takt med at instrukserne flyttes over på vores VAR portal, fjernes de her fra siden.

Du kan findes vores instrukser her VAR Healthcare - Portal (varportal.dk) under feltet Struer Kommunes lokale instrukser.

Kontakt Aniette Weibrecht awe@struer.dk (mobil 51291340)  hvis du oplever problemer med at finde en instruks, eller finder andre uregelmæssigheder i vores instrukssamling.

Hygiejne og smittefare
Pos.DokumentDato
Medicin
Pos.DokumentDato
Dokumentation
Pos.DokumentDato
Udskillelse
Pos.DokumentDato
Ernæring og sonde
Pos.DokumentDato
Undersøgelser og målinger
Pos.DokumentDato
Patientrettigheder og patientsikkerhed
Pos.DokumentDato
Andet
Pos.DokumentDato
Pos.DokumentDato
Ansvarlig for Instrukser

Konsulent

Mariann Mikkelsen

 

 

KONTAKT INFORMATION
Aniette Weibrecht
Sygeplejefaglig redaktør
awe@struer.dk
5129 1340
Jon Baggesen
Webredaktør
joba@struer.dk
22784674